Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część A Sterowanie statkami, pojazdami, lotem * Algorytm stabilizacji kursu statku w oparciu o komputerowy model dynamiki

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R15P04

Creator:

Borkowski, Piotr. Autor ; Zwierzewicz, Zenon. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 117-122 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 121-122

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule przedstawiono system stabilizacji kursu statku, działający w oparciu o sporządzony w pracy, komputerowy model jego dynamiki. Ujęcie takie narzuca nowy, oryginalny sposób konstrukcji algorytmu sterowania z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. Działanie algorytmu zostało sprawdzone symulacyjnie oraz dokonano porównania z pracą regulatora LQR. Wyniki tych badań wskazują zalety zaproponowanego systemu.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R15P04

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: