Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część C Urządzenia, maszyny, środowisko * Sterowanie rozmyte pracą wtryskarki tworzywa sztucznego

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R17P05

Creator:

Broel-Plater, Bogdan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 257-262 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 262

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W referacie opisano trzy zastosowania logiki rozmytej do sterowania temperaturą form wtryskowych z grzanymi kanałami. Formy takie wykorzystują niehermetyzowane grzałki o dość dużej mocy cieplnej. Łatwość ich zawilgocenie wymusza jednak stosowanie w regulatorach temperatury form wtryskowych specjalnych procedur osuszania izolacji grzałek. Procedura taka wykorzystująca logikę rozmytą do oceny stopnia zawilgocenia grzałki oraz jej podatności na osuszanie jest opisana w referacie. Opisano w nim także rozmytą optymalizację wartości nastaw klasycznego regulatora PID sterującego temperaturą formy oraz algorytm wspomagającego sterowania rozmytego. Wszystkie te algorytmy są możliwe do zaimplementowania w przemysłowym regulatorze temperatury form wtryskowych. Rozważania zilustrowano wynikami symulacji komputerowych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R17P05

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: