Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część C Urządzenia, maszyny, środowisko * Modelowanie pomieszczeń bytowych do celów sterowania klimatem

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R17P13

Creator:

Tarnowski, Wojciech. Autor ; Zaporski, Piotr. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 299-302 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 302

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

W niniejszej pracy zaproponowany został model procesu wymiany ciepła i masy w pomieszczeniach bytowych. Ze względu na ciągłość w przestrzeni i w czasie modelowanych zjawisk, do jego opisu posłużono się równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Przeprowadzono analizę zjawisk fizycznych oraz założeń i dopuszczalnych uproszczeń, które powinny być uwzględnione. Model został zweryfikowany pomiarowo.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2005-03-R17P13

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: