Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część B Energetyka, systemy hydrauliczne * Sterowanie kompensacją mocy biernej w systemach elektroenergetycznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R16P06

Creator:

Szczygieł, Tomasz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 215-220 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 220

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

W artykule przedstawiono problem sterowania kompensacją mocy biernej w systemach elektroenergetycznych. Na wstępie wyjaśniono na czym polega kompensacja mocy oraz omówiono ideę działania tradycyjnych algorytmów sterowania kompensacją mocy biernej. Następnie zaproponowano realizację sterowania kompensacją mocy biernej za pomocą programowania w logice z ograniczeniami. Na koniec porównano działanie układów kompensacji mocy biernej z regulatorami działającymi w oparciu o tradycyjne algorytmy sterowania oraz układu kompensacji z regulatorem zrealizowanym za pomocą programowania w logice z ograniczeniami (CLP). Symulację działania układów kompensacji przeprowadzono dla danych z rzeczywistego obiektu, natomiast proponowany regulator mocy biernej zrealizowano w języku typu CLP - ECLiP5e.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2005-03-R16P06

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: