Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część C Urządzenia, maszyny, środowisko * Zintegrowany układ sterowania turbosprężarką napędzaną przez turbinę parową

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R17P06

Creator:

Błasiński, Wojciech. Autor ; Dębowski, Andrzej. Autor ; Potapczyk, Andrzej. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 263-268 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 268

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W referacie przedstawiono propozycję nowej struktury kompleksowego układu sterowania dla turbozespołu składającego się z dwustopniowej sprężarki promieniowej dużej mocy napędzanej przez dwustopniową turbinę upustowo- kondensacyjną z upustem pary technologicznej. Dodatkowo zasilanie parą odbiorów technologicznych może być wspomagane za pośrednictwem zaworu redukcyjno-schładzającego bocznikującego część wysokociśnieniową turbiny. W proponowanym układzie sterowania zrealizowano niezależne sterowanie ciśnieniem pary w upuście turbiny i ciśnieniem ssania turbosprężarki oraz uwzględniono zabezpieczenia przed wystąpieniem niepożądanych stanów pracy turbiny i sprężarki.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R17P06

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: