Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Sztuczna inteligencja * Podsumowania lingwistyczne w ocenianiu algorytmów zautomatyzowanego egzaminowania na odległość

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R14P13

Creator:

Szczepaniak, Piotr. Autor ; Niewiadomski, Adam. Autor ; Bartyzel, Michał. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 81-86 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 86

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Praca przedstawia wyniki badań nad automatyzacją sprawdzania i oceniania testów egzaminacyjnych w nauczaniu na odległość z wykorzystaniem Internetu (e-learning). Podsumowania lingwistyczne baz danych w oryginalny sposób zastosowano do oceny algorytmów sprawdzających poprawność odpowiedzi na pytania z zakresu języka niemieckiego. Opisana metoda stanowi alternatywę dla statystycznej analizy zbiorów danych. Ponadto - ponieważ procedury testujące oparte są o elementy logiki rozmytej - ich wyniki wyrażone są w języku naturalnym (zamiast w liczbach), co znacznie ułatwia komunikację, a często jest jedynym środkiem umożliwiającym jej nawiązanie, pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R14P13

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: