Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część C Urządzenia, maszyny, środowisko * Algorytm aproksymacji brakujących pomiarów w modelowaniu procesów geostatystycznych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R17P15

Creator:

Kozłowski, Wojciech (geologia). Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 307-311 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 311

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy przedstawiono problemy aproksymacji wyników pomiarów środowiskowych. Opisano jedną z metod aproksymacji przestrzennego rozkładu cech pewnego zjawiska. W szczególności przedstawiono istotę metody krigingowej, podano algorytm obliczeniowy programu, opracowanego przez autora i sformułowano wnioski o znaczeniu praktycznym.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R17P15

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: