Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania nietechniczne * Sieciowy stochastyczny model procesu kształcenia w szkole wyższej

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R18P07

Creator:

Bereziński, Mirosław. Autor ; Inkielman, Michał (1937- ). Autor ; Wagner, Dariusz W. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 359-364 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 364

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Rozpatrzono szkołę wyższą wielowydziałową o takim samym czasie trwania studiów na każdym z wydziałów. Przeanalizowano organizacyjną strukturę procesu edukacyjnego. Przedstawiono ją w postaci otwartej sieci stochastycznej o stałej strukturze i zmieniającym się w czasie strumieniu studentów. Dynamikę zmian tej sieci opisano za pomocą niejednorodnego łańcucha Markowa o skończonej liczbie stanów. Macierz przejść została oszacowana za pomocą metody matematycznej, a następnie skorygowana przez ekspertów. Model został zweryfikowany na danych rzeczywistych dotyczących jednej z uczelni krajowych. Uzyskane wyniki potwierdzają jego przydatność, a równocześnie wskazują kierunki dalszych prac nad modelem.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R18P07

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: