Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Sztuczna inteligencja * Uczenie sieci neuronowych jako zadanie wieloetapowego sterowania optymalnego

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R14P06

Creator:

Krawczak, Maciej. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 43-46 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 46

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Uczenie wielowarstwowych sieci neuronowych może być rozważane jako szczególne zagadnienie sterowania optymalnego. Specyficzna struktura wielowarstwowych sieci neuronowych pozwala na zastosowanie metodologii programowania dynamicznego. Rozważono także wpływ wielkości parametru λ - określającego nachylenie funkcji sigmoidalnych. Dla małych wartości tego parametru - bliskich zeru - model neuronu jest „prawie liniowy" i proces uczenia może być rozwiązany stosując metody optymalizacji dla problemów liniowo-kwadratowych. Następnie zgodnie z metodą kontynuacji parametr λ zostaje stopniowo zwiększany aż osiągnie wartość równą jedności.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R14P06

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: