Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część A Sterowanie statkami, pojazdami, lotem * Sterowanie rozproszone laboratoryjnym modelem helikoptera

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R15P16

Creator:

Gorczyca, Przemysław. Autor ; Rosół, Maciej. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 181-184 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 184

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W niniejszej pracy podjęto problem rozproszonego sterowania laboratoryjnym modelem helikoptera z użyciem standardu magistrali CAN. Zaproponowano strukturę sieci wykorzystującą trzy węzły magistrali CAN, których budowa bazuje na przemysłowych 16-bitowych mikrokontrolerach rodziny Ml6C6N firmy Mitsubishi. Jako regulatory sterujące wykorzystano cyfrową wersję algorytmu PID współpracujące z odsprzęgającymi regulatorami typu P. Na podstawie zaprezentowanego modelu matematycznego wybranego obiektu MIMO dobrano parametry regulatorów i przeprowadzono badania symulacyjne w pakiecie MATLAB/Simulink. Prawidłowe działanie algorytmów sterujących potwierdzono eksperymentalnie w zaproponowanej strukturze sieci rozproszonej. Ponadto dokonano próby oceny wydajności magistrali CAN dla celów sterowania obiektami mechanicznymi.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R15P16

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: