Object structure

Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania techniczne - Część B Energetyka, systemy hydrauliczne * Modelowanie sieci wodociągowych- podejście do problemu szkieletyzacji

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R16P08

Creator:

Cimiński, Arkadiusz. Autor ; Duzinkiewicz, Kazimierz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 227-233 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 233

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W referacie przedstawiona została propozycja podejścia do upraszczania schematu sieci wodociągowych nazywanego szkieletyzacją (ang. skeletonization). Istota szkieletyzacji sprowadza się do zastąpienia określonego rzeczywistego fragmentu struktury sieci wybraną strukturą zastępczą. Uproszczony drogą szkieletyzacji schemat sieci jest podstawą budowy modeli matematycznych wykorzystywanych w zadaniach podejmowania decyzji, sterowania i monitorowania. Proponowane w literaturze z dziedziny hydrauliki metody szkieletyzacji albo odnoszą się do upraszczania prostych struktur (połączenia szeregowe, połączenia równoległe), albo są, wynikającymi z praktyki inżynierskiej, regułami usuwania mniej znaczących elementów sieci. W przedstawianym podejściu szkieletyzacja formułowana jest w postaci zagadnienia optymalizacyjnego minimalizacji różnicy średnio kwadratowej pomiędzy wartościami wielkości hydraulicznych w elementach granicznych pomiędzy upraszczanym a pozostającym niezmienionym obszarami sieci dla schematu przed i po szkieletyzacji. W podejściu tym nie mają znaczenia ani stopień złożoności upraszczanej struktury ani występujące w niej układy połączeń. Ocena wyników szkieletyzacji została przeprowadzona z wykorzystaniem wielkości hydrauliki i jakości wody. Badania zostały przeprowadzone na modelu sieci zbudowanym w oparciu o dane rzeczywistego systemu wodociągowego miasta Chojnice.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R16P08

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: