Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Zastosowania nietechniczne * Automatyzacja wnioskowania prawniczego (referat problemowy)

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R18P01

Creator:

Niederliński, Antoni. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[5], 321-328 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 327-328

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Zwrócono uwagę na perspektywy, jakie technologia systemów ekspertowych stwarza dla automatyzacji dyskursu prawniczego, sanacji prawa i upowszechnienia wiedzy prawniczej. Przedstawiono krótki zarys rozwoju prawniczych systemów ekspertowych i ich stan obecny. Uzasadniono zastosowanie regułowo-modelowych (hybrydowych) systemów ekspertowych dla wnioskowania prawniczego. Techniczne uzasadnienie bazuje na podobieństwie struktury regulacji prawnych i prawno-finansowych a baz wiedzy hybrydowych (regułowo-modelowych) systemów ekspertowych. Przedstawiono szereg przyczyn tego, że prawne i prawnofinansowe aplikacje systemów ekspertowych ciągle są rzadkością. Przedstawiono wymagania dla skorupowych hybrydowych systemów ekspertowych wnioskujących dla prawnych i finansowo-prawnych baz wiedzy. Przedstawiono przykładową bazę wiedzy prawno-finansowej dla obliczania kapitału początkowego zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz omówiono dwie bazy wiedzy dla weryfikowania wniosków kredytowych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R18P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: