Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Modelowanie, optymalizacja i sterowanie dla ośrodków sprężystych - sesja specjalna * Problem separacji faz w stopach sprężystych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R19P01

Creator:

Pawłow, Irena. Autor ; Bartkowiak, Łukasz. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 373-378 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 378

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Niniejszy artykuł dotyczy modelu matematycznego separacji faz (dekompozycji spinodalnej) pod działaniem naprężeń. Model ten został wyprowadzony przez Gurtina w ramach teorii termodynamicznej bazującej na podstawowych zasadach zachowania pędu, momentu pędu, masy i energii, rozszerzonych o prawo zachowania mikrosił. Takie podejście uwzględnia efekt dwóch skal modelowania: makro- i mikroskopowej. Prowadzi ono do uogólnienia klasycznego równania Cahna-Hilliarda [4] (jednego z dwóch najważniejszych równań inżynierii materiałowej) łącząc efekty dyfuzyjne i sprężyste. Artykuł prezentuje rezultaty teoretyczne otrzymane ostatnio w [3] dla trójwymiarowej (3-D) wersji układu Cahna-Hilliarda-Gurtina oraz badania numeryczne przeprowadzone dla przypadku jednowymiarowego (1-D) i zamieszczone w [2].

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R19P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: