Object structure
Title:

XV Krajowa Konferencja Automatyki : Warszawa, 27-30 czerwca 2005. t. 3 * Modelowanie, optymalizacja i sterowanie dla ośrodków sprężystych - sesja specjalna * Implementacja numeryczna algorytmu optymalizacji globalnej bazującego na teorii krzywej peano

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2005/R19P02

Creator:

Czarnecki, Stefan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

[4], 379-384 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 384

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy przedstawiono wyniki numeryczne otrzymane na podstawie programu implementującego deterministyczny algorytm GSA (Global Search Algorithm) poszukiwania minimum globalnego niewypukłych funkcji wielu zmiennych. W prezentowanych testach ograniczono się tylko do przypadku problemu optymalizacji niewypukłych funkcji kilku zmiennych, bez dodatkowych ograniczeń funkcyjnych. Własny program optymalizacyjny w języku C++, oparty został częściowo na ujawnionych i opublikowanych w monografii [4] procedurach w języku C. Pomimo solidnych podstaw matematycznych, na jakich została oparta praca [4] jest ona znana jedynie dość wąskiemu gronu specjalistów zajmujących się problematyką optymalizacji. Celem niniejszej publikacji, jest m.in. zwrócenie uwagi szerszego kręgu osób nie związanych bezpośrednio z matematyczną teorią optymalizacji, na bardzo ciekawe wyniki prac R.G. Strongina i Y.D. Sergeyeva, które mogą być wykorzystane w wielu zagadnieniach mechaniki. W niniejszej pracy starano się zachować oryginalne oznaczenia z pracy [4].

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2005-03-R19P02

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: