Object structure
Title:

Modele i decyzje : ekonomia, ochrona środowiska, medycyna, technika, systemy walki : [materiały II krajowej konferencji badań operacyjnych i systemowych w Warszawie, 23-25 kwietnia, 1991 r.] * Modelowanie w medycynie i technice * Rozspajanie przestrzeni realnych systemów

Subtitle:

Książka = Book ; KS/1/1991/R05P04

Creator:

Banasiewicz, Bogdan. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1991

Description:

[1-2], 181-192 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 190

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy przebadano dynamiczne systemy k-wymiarowe będące kombinacjami systemów jednowymiarowych n-tego rzędu, traktowanych jako elementarne formy izomorficzne. Udowodniono, że istnieją dwie różne formy elementarne. Wyprowadzona nowa forma elementarna n-tego rzędu ma inne własności od dotychczas podawanych w literaturze. Aproksymacja Weierstrassa systemów dynamicznych jest poprawna tylko dla systemów o małej dobroci. Natomiast stosowanie aproksymacji Weierstrassa dla systemów dynamicznych przy n≥3 i dużej dobroci ogólnie prowadzi do niedokładności jakościowej i ilościowej . Występuje tu analogia do twierdzenia Mazurkiewicza o rozspajaniu przestrzeni liniowych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1991-01-R05P04

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: