Object structure
Title:

Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu * Zarządzanie organizacjami * Analiza wariantów wprowadzania systemów informatycznych do organizacji na przykładzie agencji reklamowej

Subtitle:

Książka = Book ; KS/1/2003/T33R02P01

Creator:

Chmielarz, Witold. Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2003

Description:

[4], 81-92 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 92

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Zasadniczym celem niniejszego referatu jest analiza wariantów wprowadzenia specjalistycznych systemów informatycznych do firmy, na przykładzie agencji reklamowej. W pierwszej części opracowania przedstawiono skrócona charakterystykę firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działających w niej systemów informatycznych. W drugiej możliwe warianty informatyzacji i ich analizę kosztową oraz czynniki stymulujące i przeciwdziałające informatyzacji oddziaływające na zastosowanie każdego z rozpatrywanych wariantów. W końcowej części pracy ukazano ocenę punktową proponowanych rozwiązań oraz wyciągnięto wnioski z analizy porównawczej.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2003-01-T33R02P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: