RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bocian czarny, Ciconia nigra (L.) w Polsce ; The black stork, Ciconia nigra (L.) in Poland

Creator:

Bednorz, Jan

Date issued/created:

1974

Resource type:

Text

Publisher:

Nature Conservation Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 238-242

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrzejewski R., Pielowski Z., Wasilewski A. 1957. Osobliwości fauny Puszczy Kampinoskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. 13, 4: 23—29.
Anonymus. 1952. Czarne bociany w Beskidach. Wierchy 21: 236—237.
Barański S. 1953. Czarne bociany w Górach Świętokrzyskich. Łowiec pol. 2: 30.
Barański S. 1954. Nowe stanowisko lęgowe bociana czarnego (Ciconia nigra) w Górach Świętokrzyskich. Chrońmy Przyr. ojcz. 10, 3/4: 76—80.
Bauer K. 1965. Entwicklung und Bestand der österreichischen Vogelfauna; vorläufiger Versuch einer quantitativen Beurteilung. Natur u. Land 51, 1: 16—19.
Bauer K. Μ., Glutz v. Blotzheim N. 1966. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. I. Frankfurt a. Main.
Bocheński Z. 1959. Bocian czarny w Pieninach. Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 2: 30—32.
Bocheński Z. 1960. Ptaki Pienin. Acta zool. crac. 5, 10: 349—445.
Bocheński Z. 1960. Przypadki antropofilizacji niektórych gatunków ptaków. Prz. zool. 4, 4: 314—315.
Braun Μ. 1906. Die Häufigkeit einiger Vogelarten in Ostpeussen. Sehr, phys.-ökon. Ges. Königsberg 47: 277-—281.
Brinkmann Μ. 1930. Der Weisse und der Schwarze Storch in Oberschlesien. Opole.
Cieplik J. 1961. Ochrona przyrody na terenie Nadleśnictwa Państwowego Moja Wola. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 6: 39—41.
Cramp S. 1966. Studies of less familiar birds. 139. Black Stork. Brit. Birds 59, 4: 147—150.
Creutz G. 1967. Der Schwarzstorch. Falke 14, 5: 159.
Creutz G. 1968. Der Storch braucht Hilfe. Naturschutzarbeit in Mecklenburg 11, 1: 27—32.
Creutz G. 1969. Der Schwarzstorch als Durchzügler und Brutvögel in Sachsen. Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 47—-53.
Czudek A. 1928. Gniazdo czarnego bociana w powiecie gorlickim. Ochr. Przyr. 8: 131.
Detmers E. 1912. Ein Beitrag zur Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutvögel in Deutschland. Veröff. Inst. Jagdkd. 1, 5: 65—164.
Dobbrick L. 1912. Ornis der Tuchler Heide. 34. Bericht des Westpr. Bot. Zoolog. Vereins: 97—173.
Dunajewski A. 1936. Materiały do występowania czarnego bociana (Ciconia nigra Linn.) w Polsce. Acta orn. Mus. zool. pol. 2, 1: 1—26.
Dzieduszycki W. 1880. Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Lwów.
Eckstein K. 1909. Landeskunde der Provinz Brandenburg. I. Die Natur. Das Tier. Berlin.
Eckstein K. 1912. Die Erhebungen der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege über das Vorkommen des Schwarzen Storchs und des Fischreihers in Preussen, nach Ziel, Methode und Ergebnis. Beitr. Naturdenkm. pfl. 2: 223—233.
Fediušyn A. V., Dolbik Μ. S. 1967. Pticy Bielorussii. Mińsk.
Feiler Μ. 1970. Zur Situation der vom Aussterben bedrohten Tierarten in Brandenburg. Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg 6, 3: 67—76.
Grądziel T. 1968. Wspólne żerowanie bocianów czarnych, Ciconia nigra (L.) i białych, Ciconia ciconia (L.) oraz czapli siwych, Ardea cinerea L. Not. orn. 9, 1—2: 42.
Haas. 1913. Die Naturdenkmalpflege in Pommern. Mitt. pommer. Prov. komm. Naturdenkm. pfl. 5: 1—19.
Hammling J. 1912. Ornithologische Beobachtungen und Mitteilungen aus der Provinz Posen. Z. naturw. Abt. 19, 1—3, Jubiläumsheft: 45—68.
Hammling J. 1933. Zur Vogelwelt des Posener Landes. Dtsch. wiss. Z. Polen 26: 27—82.
Hanák V., Černý W. 1953. Hnizděni čápa černého (Ciconia nigra L.) na skále. Sylvia 1952: 124—126.
Holland T. 1871. Die Wirbeltiere Pommerns. Słupsk (Stolp).
Holzfuss E. 1938. Naturdenkmäler aus Pommerns Vogelwelt. III. Der Schwarzstorch (Ciconia nigra L.) und seine Verbreitung in Pommern. Dohrniana 17: 83—90.
Homeyer E. F. v. 1837. Systematische Übersicht der Vögel Pommerns. Anclam.
Homonnay N. 1943. Beiträge zur Kenntnis der Nistplätzet und der Verbreitung des Schwarzen Storches (Ciconia nigra) in Ungarn. Fragm. faun. hung. 6, 1: 9—19.
Hornschuch u. Schilling. 1837. Verzeichniss der in Pommern vorkommenden Vögel. Greifswald.
Hudec K., Kondělka D., Novotny I. 1966. Ptactvo Slezska. Opava.
Ivanauskas T. 1957—64. Lietuvos Paukščiai (Pticy Litvy). I—III. Vilnius.
Iwanowski Cz., Łuczak Z., Mikstacki B. 1966. Przegląd wielkopolskich zabytków przyrody. Poznań.
Janowski K. 1967. Niektóre ptaki obserwowane w powiecie niemodlińskim w latach 1964—1965. Materiały do awifauny Polski. V. Acta orn. 10, 9: 243—253.
Jirsik J. 1953. Hnizděni čápa černého (Ciconia nigra L.) v Čechách. Sylvia 1952: 123—124.
Józefik Μ. 1961. Zmiany w faunie Bieszczad. Przyr. pol. 5, 4: 2—3.
Kapuściński S. 1952. Nowe stanowiska lęgowe bociana czarnego (Ciconia nigra Linn.) oraz niektóre szczegóły z jego biologii. Chrońmy Przyr. ojcz. 8, 6: 34—42.
Karczewski W. 1955. Przyczynek do poznania awifauny województwa szczecińskiego. Maszynopis.
Klejnotowski Z. 1966. Bocian czarny (Ciconia nigra L.) w województwie koszalińskim. Roczniki WSR w Poznaniu 32: 187—198.
Korsak W. Lenartowicz Μ., Wołk K. 1964. Materiały do awifauny Polski. II. Acta orn. 8, 7: 290.
Korsak W. 1968. Notatki ornitologiczne z Ziem Zachodnich. Chrońmy Przyr. ojcz. 24, 2: 37—41.
Kowalczyk A., Krzeptowski Μ. 1967. Stanowiska rzadszych gatunków ptaków z Pomorza Zachodniego. Przyr. Pol. zach. 8, 1—4 (27—30): 102—103.
Kozłowski P. 1967. Materiały do awifauny powiatu kartuskiego. Acta orn. 10, 1: 1—24.
Krzysztofik E., Pomarnacki L. 1963. Stanowiska bociana czarnego w Kielecczyźnie. Prz. zool. 7, 3: 267—272.
Kulczycki A. 1964. Występowanie niektórych gatunków ptaków w Bieszczadach w latach 1957—1963. Materiały do awifauny Polski. II. Acta orn. 8, 7: 324—325.
Kux Z., Svoboda S., Hudec K. 1955. Verzeichnis der Avifauna Mährens. Acta Mus. Moraviae 40: 156—219.
Kwiatkowski S. 1964. Jesienny przelot żurawi i czarnych bocianów w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 2: 33—34.
Lenski E. 1932. Vom Waldstorch im östlichen Hinterpommern. Mitt. Vogelw. 31, 1—3: 22—23.
Luniak Μ. 1963. Niektóre gatunki ptaków spotykanych w rezerwacie Czerwone Bagno koło Rajgrodu, woj. Białystok. Materiały do awifauny Polski. I. Acta orn. 7, 9: 282—283.
Łącki A. 1966. O niektórych bardziej interesujących gatunkach ptaków w centralnych dzielnicach Wielkopolski. Przyr. Pol. zach. 7, 1—4 (23—26): 105—107.
Majewski Z. 1963. Obserwacje nad ptakami prowadzone na terenie powiatu Wałcz w 1961 i 1962 r. Materiały do awifauny Polski. I. Acta orn. 7, 9: 271—275.
Mank A. J. 1967. Rasprostanienije czernogo aista w Estonskoj SSR. Itogi ornitoł. issled. w Pribałtikie, Tallin 1967: 140—143.
Markiewicz J. 1966. Stanowiska bociana czarnego w okolicach Częstochowy. Chrońmy Przyr. ojcz. 22, 5: 55.
Markiewicz J. 1966-b. Niektóre rzadsze ptaki okolic Częstochowy. Prz. zool. 10, 4: 407—410.
Mierzwiński W. 1955. Bocian czarny na Mazurach. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 2: 30—31.
Mrugasiewicz A. 1959. Wahania ilościowe bociana białego i czarnego w dolinie Baryczy w latach 1954—1958. Zjazd anatomów i zoologów polskich; Kraków: 423—425.
Mrugasiewicz A., Witkowski J. 1962. An ornithological sketch of the Barycz valley in Poland. Brit. Birds 55, 7: 245—272.
Niethammer G. 1938. Handbuch der Deutschen Vogelkunde. II. Leipzig.
Nowak E. 1958. Obserwacje ilościowe nad ptakami Jeziora Gołdapiwo. Zool. Pol. 9, 2—3: 161—176.
Oldenburg K. 1933. Die Verbreitung der Vogelwelt im östlichen Pommern. Dohrniana 12: 50—57.
Pachniewicz Μ. 1957. Czarne bociany w powiecie Jarocin. Łowiec pol. 9/10: 23.
Panfil J. 1968. Rozmieszczenie, liczebność i ochrona niektórych ptaków na Pojezierzu Mazurskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 24, 5: 21—34.
Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.
Pempera F. 1958. Czarne bociany. Łowiec pol. 21: 15.
Pielowski Z. 1965. Ptaki Kampinoskiego Parku Narodowego. Materiały na VIII Zjazd P. T. Zool., Olsztyn-Kortowo 1965: 130—131.
Pietruski S. K. 1840. Verzeichnis der Vögel Galiziens. Arch. Naturg. 6, 1: 369—376.
Podobiński L. 1959. Czarny bocian w Tatrach. Przyr. pol. 3, 9—10: 12.
Podobiński L. 1964. Sprawozdanie z akcji «liczenia» kozic przeprowadzonej w Tatrzańskim Parku Narodowym w dniach 24, 25 i 26 października 1963 r. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 2: 42—43.
Pomarnacki L. 1959. Notatki faunistyczne z Kielecczyzny. Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 2: 33—35.
Pomarnacki L. 1962. Bocian czarny w Nadleśnictwie Państwowym Janów Lubelski. Chrońmy Przyr. ojcz. 18, 6: 40.
Pomarnacki L. 1967. Czarne bociany w Nadleśnictwie Jędrzejów. Chrońmy Przyr. ojcz. 23, 6: 49.
Pruski R. 1967. Instynkt macierzyński czarnego bociana. Łowiec pol. 7: 14.
Riabinin S. 1963. Materiały do fauny ptaków Polesia Lubelskiego. Ann. UMCS, Sect. C, 18, 11: 231—248.
Ring K. 1953. Dalsze wiadomości o bocianie czarnym. Chrońmy Przyr. ojcz. 9, 3: 38.
Robien P. 1928. Die Vogelwelt Pommerns. Abh. Ber. pommer. naturf. Ges. 9: 1—94.
Ruthke P. 1957. Aus der pommerschen Vogelwelt. II. Vom Schwarzstorch. Vogelwelt 78, 5: 157—162.
Rzączyński P. G. 1721. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae. Sandomiriae.
Schalow H. 1919. Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.
Schardin H. 1921. Ciconia nigra, Schwarzstorch. Abh. Ber. pommer. naturf. Ges. 2: 128.
Schiemenz H. 1961. Vom Aussterben bedroht. Der Schwarzstorch. Natur u. Heimat 10, 4: 193.
Schulz C. 1911. Studien über die Posener Wirbeltierfauna. Festschrift zur 51. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner: 55—81.
Schulz C. 1923. Die Naturdenkmäler der Tierwelt der im Osten abgetretenen Gebiete. Beitr. z. Naturdenkmalpfl. 9: 157—184.
Sokołowski J. 1928. Niektóre rzadkie ptaki województwa poznańskiego. Spraw. Kom. fizjogr. 68: 177—189.
Sokołowski J. 1958. Ptaki ziem polskich. II. Warszawa.
Sokołowski J. 1962. Zmiany awifauny na terenie województwa poznańskiego w ostatnich dziesiątkach lat. Przyr. Pol. zach. 6, 1—4 (19—22): 15—30.
Sosnowski J. 1955. Bocian czarny pod Tomaszowem Mazowieckim. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 5: 43—44.
Stoll F. E. 1934. Einiges über den Schwarzstorch. Ardea 23, 1—2: 51—56.
Štollmann A. 1961. Zur Verbreitung und Ökologie des Schwarzstorch (Ciconia nigra) in der Slovakei. Vogelwarte 21, 1: 54—55.
Štollmann A. 1962. Rozširenie bociana čierneho (Ciconia nigra) na Slovensku. Biológia 17, 5: 365—371.
Strautman F. I. 1963. Pticy zapadnych oblastej USSR. I. Lvov.
Szarski K. W. 1950. Obserwacje ornitologiczne w pradolinie Baryczy w latach 1946—49. Ochr. Przyr. 19: 163—178.
Szczepski J. B., Szczepska Μ. W. 1956. Sprawozdanie z działalności Stacji Ornitologicznej za rok 1950. Acta orn. 5, 3: 77—112.
Taczanowski W. 1882. Ptaki krajowe. Kraków.
Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebiete. II. Königsberg.
Tomal T. 1960. Nowe stanowisko lęgowe bociana czarnego w Kielecczyźnie. Chrońmy Przyr. ojcz. 16, 4: 36—37.
Tracz Z., Tracz D., Czernecki L. 1965. Obserwacje nad ptakami Puszczy Drawskiej. Materiały na VIII Zjazd P. T. Zool., Olsztyn-Kortowo 1965: 131—132.
Wąs F. 1967. Bocian czarny, Ciconia nigra L., w nadleśnictwie Chrzelice w woj. opolskim. Not. orn. 8, 2—3: 60—61.
Wiatr B. 1970. Obserwacje ornitologiczne ze stawów rybnych w Przygodzicach. Not. przyr. 4, 5: 15—21.
Wiegner B. 1958. Czapliska Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Przyr. Pol. zach. 2, 1 (3): 55—67.
Wilczkiewicz Μ. 1957. Stanowisko bociana czarnego w Sudetach Kłodzkich. Chrońmy Przyr. ojcz. 13, 1: 45—46.
Wilczkiewicz Μ. 1959. Nowe stanowisko bociana czarnego w Sudetach Kłodzkich (w rezerwacie «Torfowisko pod Zieleńcem»). Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 4: 38—40.
Wilczkiewicz Μ. 1959. Nowe stanowisko bociana czarnego. Przyr. pol. 3, 5—6: 2.
Wiśniewski A. 1962. Bocian czarny w Puszczy Białowieskiej. Przyr. pol. 6, 11: 11.
W. K. 1951. Czarne bociany w Gorcach i Beskidach. Chrońmy Przyr. ojcz. 7, 9/10: 42—43.
Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkop. 8: 1—472.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 39

Start page:

201

End page:

243

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:164625

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information