Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny mistrza Wincentego ("Chronica Polonorum", lib. 4)

Twórca:

Bubczyk, Robert

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 1 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 31-53 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Bieniak Janusz. 2001. Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku. W Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków 10 marca 2000, 60-70. Kraków Universitas.
Bubczyk Robert. 2003. „Gry w szachy i kości w średniowiecznej Polsce jako element europejskiej kultury rycerskiej”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s. 6: 10-14.
Bubczyk Robert. 2005. Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza. Lublin : Wydawnictwo Naukowe F.
Dobosz Józef. 1994. „Najstarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego”. Studia Źródłoznawcze 35: 65-77.
Dobosz Józef. 1995. Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
Dobosz Józef. 2002. Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań : Wydawnictwo UAM.
Giergiel Tomisław. 2004. Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej. Podstawa kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku. Warszawa : Wydawnictwo Semper.
Kras Paweł. A. Januszek. Wojciech Polak. A. Zalewajek. 2006. Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Kraków : WUJ.
Kusiak Franciszek. 2002. Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej. Warszawa : Iskry.
Spież Jan Andrzej. 1997. W kręgu żywotów świętego Wojciecha. Kraków : Universitas.
Wyrwa Andrzej M. 1999. Pozostanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu. W Monasticon Cisterciense Poloniae. Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, 170-200. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

116

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

53

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:6588 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/116/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/116/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji