Object

Title: Polski ruch paramilitarny na terenie Galicji przed wybuchem wielkiej wojny w roku 1914

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 2 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 176-196 ; Summary in English.

References:

Cisek Janusz. 2003. Józef Piłsudski w Krakowie. Kraków : Universitas. ; Garlicki Andrzej. 1964. Geneza Legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Warszawa: PWN. ; Kozłowski Maciej. 1990. Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicją Wschodnią, 1918-1919. Kraków : Znak ; Molenda Jan. 1980. Piłsudczycy a narodowi demokraci. Warszawa : IH PAN. ; Nałęcz Tomasz. 1992. Irredenta polska. Warszawa : PWN. ; Potkański Waldemar. 2002. Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Suleja Włodzimierz. 1992. Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku). Wrocław : Wydawnictwo Naukowe UWr. ; Suleja Włodzimierz. 1995. Józef Piłsudski. Wrocław : Ossolineum. ; Wątor Adam. 1997. Ziemianin-polityk. Tadeusz Cieński 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego. Szczecin : Wyd. XP. ; Wątor Adam. 2000. Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907-1914. Z dziejów instytucji obywatelskiej. Szczecin : Wyd. Morskie. ; Wątor Adam. 2002. Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku. Szczecin : WUSzcz. ; Wolsza Tadeusz. 1992. Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Warszawa : IH PAN.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

116

Issue:

2

Start page:

176

End page:

196

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11459 ; oai:rcin.org.pl:11459

Source:

IH PAN, sygn. A.52 /116/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/116/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information