Object

Title: Stan badań nad historią Żydów w Polsce w XIX i XX w.

Creator:

Tomaszewski, Jerzy (1930-2014)

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : review article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R 117 nr 1 (2010), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 23-38

References:

Aleksiun Natalia. 2002. Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce (1944-1958), Warszawa : Trio. ; Berendt Grzegorz. 1997. Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna). Gdańsk : WUG. ; Berendt Grzegorz. 2006. Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Gdańsk : WUG. ; Bergman Eleonora. 2007. Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku. Warszawa : ŻIH. ; Cała Alina. 1989. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa : PWN. ; Cała Alina. 2005. Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim. Bibliografia. Warszawa : IBL. ; Eisenbach Artur. 1988. Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa : PWN. ; Eisler Jerzy. 1991. Marzec 1968. Geneza. Przebieg. Konsekwencje. Warszawa : Res Publica. ; Eisler Jerzy. 2006. Polski rok 1968. Warszawa : IPN. ; Engelking Barbara. 2003. Szanowny panie gistapo. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941. Warszawa : ŻIH. ; Engelking Barbara. Feliks Tych. Andrzej Żbikowski. Jolanta Żyndul. 2004. Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie. Warszawa : ŻIH. ; Garncarska-Kadary Bima. 2001. Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918-1939. Warszawa : PWN. ; Gawkowski R. 2008. Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-1939. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe. ; Grabowski Jan. 2004. Ja tego Żyda znam! Szantażowanie Żydów w Warszawie. 1939-1943. Warszawa : PWN. ; Grabski Andrzej. 2004. Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949). Warszawa : ŻIH. ; Grabski Andrzej. 2004. Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949. Warszawa : PWN. ; Gross Jan T. 2000. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny : Pogranicze. ; Gross Jan T. 2007. Strach. Kraków : Znak. ; Kamiński Łukasz. Jan Żaryn. 2006. Wokół pogromu kieleckiego. Warszawa : IPN. ; Kapiszewski Andrzej. 2004. Conflicts Across the Atlantic. Essays on Polish-Jewish Relations in the United States During World War I and in the Interwar Years. Kraków : WUJ. ; Kawski T. 2007. Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942. Toruń : UMK. ; Kopczyński Michał. 2006. Wielka Transformacja. Badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych. Warszawa : Bellona. ; Kotula Feliks. 1999. Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944. Rzeszów : WSP. ; Kula Marcin. 2007. Autoportret rodziny X. Warszawa : WUW. ; Kulczykowski Mariusz. 1995. Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918). Kraków : PAU. ; Kulczykowski Mariusz. 2004. Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Kraków : PAU. ; Landau-Czajka Anna. 1998. W jednym stali domu. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939. Warszawa : PWN. ; Landau-Czajka Anna. 2006. Niech będzie Lech... Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej. Warszawa : IH PAN. ; Libionka Dariusz. 2005. „Apokryfy z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego i ich autorzy”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały 1 : 165-192. ; Link-Lenczowski Andrzej K. 1997. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dokonania i perspektywy. W Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21-23 XI 1995, 100 – 120. Kraków WUJ. ; Machcewicz Paweł. Krzysztof Persak. 2002. Wokół Jedwabnego, t. 1: Studia, t. 2: Dokumenty. Warszawa IPN. ; Makowski K. A. 2004. Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie. ; Marszałkowski Tomasz. 2006. Zamieszki, ekscesy i demonstracje w Krakowie 1918-1939. Kraków : Znak. ; Modras Ronald. 2004. Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1922-1939. Kraków : WAM. ; Natkowska Monika. 1999. Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939. Warszawa : WUW. ; Osęka Piotr. 1999. Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968. Warszawa : ZIH. ; Rudnicki Szymmon. 2004. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej. Warszawa : Wyd. Sejmowe. ; Rudnicki Szymon. 1985. Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność. Warszawa : PWN. ; Sakowska Ruta. 1975. Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Warszawa : PIW. ; Spyra Janusz. 2005. Żydzi na Śląsku austriackim 1742-1918. Katowice : WUŚ. ; Spyra Janusz. 2009. Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742-1918). Katowice : WUŚ. ; Stola Dariusz. 2000. Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968. Warszawa : ŻIH. ; Szaynok Bożena. 1992. Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946. Warszawa : ISP PAN. ; Szaynok Bożena. 2000. Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950. Wrocław : WUWr. ; Szilling Jan. 1995. Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Toruń : UMK. ; Tokarska-Bakir Joanna. 2008. Legendy o krwi. Antropologia przesądu. Warszawa : ŻIH. ; Urynowicz Marcin. 2003. Żydzi w samorządzie miasta Kozienice. Warszawa : TNW. ; Weeks Theodore. 2006. From Assimilation to Antisemitism. The „Jewish Question” in Poland, 1850-1914. DeKalb : Press. ; Wierzbieniec Wacław. 2003. Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Rzeszów : Orient Press. ; Wodziński Marcin. 2001. Oświecenie żydowskie Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa : ŻIH. ; Wodziński Marcin. 2008. Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych. Wrocław : FNP. ; Żbikowski Andrzej. 1994. Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919. Warszawa : PWN. ; Żbikowski Andrzej. 2006. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały. Warszawa: ŻIH. ; Żyndul Jolanta. 1994. Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937. Warszawa WUW. ; Żyndul Jolanta. 2000. Czy państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie środkowowschodniej w XX wieku. Warszawa : Trio.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

117

Issue:

1

Start page:

23

End page:

38

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11542

Source:

IH PAN, sygn. A.52/117/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/117/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Przeglądy - Polemiki - Propozycje Jul 6, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information