RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nieuchwytna "tradycja dynastyczna" Piastów : uwagi polemiczne do wybranych fragmentów książki Przemysława Wiszewskiego "Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)"

Creator:

Żmudzki, Paweł (1970– )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 117 nr2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 117-132 ; Reviewed book : Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku)" / P. Wiszewski

References:

Banaszkiewicz Jacek. 1986. Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa : IH PAN.
Banaszkiewicz Jacek. 1999. Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą. W Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, 11-29. Kraków Universitas.
Deptuła Czesław. 2000. Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin : KUL.
Modzelewski Karol. 2000. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego. Poznań : PTPN.
Polak Wojciech. 2004. Kronika Galla Anonima a pochodzenie rodu Awdańców. W Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, 401-418. Lublin KUL.
Wiszewski Przemysław. 2008. Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku). Wrocław : FNP.
Żmudzki Paweł. 2002. „Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących Początku Polski (na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły)”. Przegląd Historyczny 93, 4: 456-457.
Żmudzki Paweł. 2008. Pierwsza bitwa Kazimierza Sprawiedliwego, czyli żelazne reguły prezentacji wojennego debiutu wielkiego bohatera (Kadłubek, ks. IV, rozdz. 14). W Europa barbarica, Europa Christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, 307-317. Warszawa WUW.
Żmudzki Paweł. 2009. Nowe wersje opowieści Galla Anonima w dziele Wincentego Kadłubka (bitwa Chrobrego z Rusinami, Czesi oszukujący Szczodrego, dzieciństwo Kazimierza Odnowiciela). W Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, 312-325. Warszawa IBL.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

117

Issue:

2

Start page:

117

End page:

132

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11580

Source:

IH PAN, sygn. A.52/117/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/117/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information