Object structure
Title:

Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej : postawienie problemu

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 118 nr 1 (2011)

Creator:

Szwaciński, Tomasz

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

p.47-83 ; Summary in English.

Subject and Keywords:

Poland 18th c. ; Lithuania (Grand Duchy) 18th c. ; Polish nobility 18th c. ; Polish-Lithuanian relations 18th c. ; Polish-Russian relations 18th c.

References:

Czeppe Maria. 1998. Kamaryla pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego J.A. Mniszcha, 1750–1763. Warszawa: PWN.
Palkij Henryk. 2000. Sejmy 1736 i 1738, u początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, Kraków: Universitas.
Rachuba Andrzej. J. Sikorska-Kulesza. 1997. Ciechanowieccy h. Dąbrowa, Warszawa: Wydawnictwo.
Rachuba Andrzej. Przemysław Romaniuk. 2004. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1697–1794. Spis. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
Ryżewski Grzegorz. 2006. Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż. Kraków: Wydawnictwo.
Zielińska Zofia. 1983. Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
Zielińska Zofia. 2001. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII w. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

118

Issue:

1

Start page:

47

End page:

83

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903

Source:

IH PAN, sygn. A.52/118/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/118/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: