Obiekt

Tytuł: Polskie Siły Zbrojne po drugiej wojnie światowej : międzynarodowa dyskusja w sprawie ich roli i przyszłości w świetle ustaleń Mieczysława Nurka w pracy "Gorycz zwycięstwa"

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 118 nr 1 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 125-136 ; Tytuł pracy recenzowanej : Gorycz zwycięstwa : los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949 / Mieczysław Nurek. - Gdańsk, 2009

Bibliografia:

Friszke Andrzej. 1999. Życie polityczne emigracji. Warszawa: Wydawnictwo Więź. ; Habielski Rafał, 1999. Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa: Wydawnictwo Więź. ; Habielski Rafał. 1991. Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Kondracki Tadeusz. 2007. Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Machcewicz Paweł. 1999. Emigracja w polityce międzynarodowej. Warszawa: Wydawnictwo Więź. ; Nurek Mieczysław. 2009. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe. ; Tarka Krzysztof. 2003. Emigracyjna dyplomacja polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Turkowski Romuald. 2001. Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Wolański Marian S. 1996. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe. ; Wolsza Tadeusz. 1996. „Dokumenty o sytuacji polskich „dipisów” w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec (1945–1947)”. „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” 39: 158–159. ; Wolsza Tadeusz. 1997. „Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w USA w 1946 r. (raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie)”. Dzieje Najnowsze 2: 154–156. ; Wolsza Tadeusz. 1998. Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IH PAN. ; Wolsza Tadeusz. 2005. Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IH PAN. ; Wolsza Tadeusz. 2007. „Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do genezy „zimnej wojny”)”. Dzieje Najnowsze 2: 96–97. ; Woźniczka Zygmunt. 1999. Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953. Katowice: Wydawnictwo Naukowe. ; Zaćmiński Andrzej. 2003. Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe UKW.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

118

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

136

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:11609 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/118/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/118/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji