RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polskie Siły Zbrojne po drugiej wojnie światowej : międzynarodowa dyskusja w sprawie ich roli i przyszłości w świetle ustaleń Mieczysława Nurka w pracy "Gorycz zwycięstwa"

Creator:

Wolsza, Tadeusz (1956– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 118 nr 1 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 125-136 ; Reviewed book : Gorycz zwycięstwa : los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949 / Mieczysław Nurek. - Gdańsk, 2009

References:

Friszke Andrzej. 1999. Życie polityczne emigracji. Warszawa: Wydawnictwo Więź.
Habielski Rafał, 1999. Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa: Wydawnictwo Więź.
Habielski Rafał. 1991. Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Kondracki Tadeusz. 2007. Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Machcewicz Paweł. 1999. Emigracja w polityce międzynarodowej. Warszawa: Wydawnictwo Więź.
Nurek Mieczysław. 2009. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe.
Tarka Krzysztof. 2003. Emigracyjna dyplomacja polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Turkowski Romuald. 2001. Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1945–1972. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Wolański Marian S. 1996. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Wolsza Tadeusz. 1996. „Dokumenty o sytuacji polskich „dipisów” w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec (1945–1947)”. „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” 39: 158–159.
Wolsza Tadeusz. 1997. „Przygotowania i przebieg wizyty gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w USA w 1946 r. (raport ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie)”. Dzieje Najnowsze 2: 154–156.
Wolsza Tadeusz. 1998. Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IH PAN.
Wolsza Tadeusz. 2005. Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45–1953. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IH PAN.
Wolsza Tadeusz. 2007. „Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do genezy „zimnej wojny”)”. Dzieje Najnowsze 2: 96–97.
Woźniczka Zygmunt. 1999. Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953. Katowice: Wydawnictwo Naukowe.
Zaćmiński Andrzej. 2003. Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945–1954. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe UKW.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

118

Issue:

1

Start page:

125

End page:

136

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11609

Source:

IH PAN, sygn. A.52/118/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/118/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information