Obiekt

Tytuł: Z prosaskiej i antystanisławowskiej publicystyki politycznej lat 1734-1736 : wokół nieznanej twórczości Antoniego S. Dembowskiego

Twórca:

Wyszomirska, Monika

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 118 nr 3 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 431-451 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Dygdała Jerzy. 1993. „Wokół „Epistolarum Familiarum” Stanisława Konarskiego z 1733 roku”. Wiek Oświecenia 9: 65–72. ; Dygdała Jerzy. 1993. Polityka informacyjna prymasa Teodora Potockiego w bezkrólewiu 1733 roku. W Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytne,j 63–78. Wydawnictwo Naukowe Toruń. ; Dygdała Jerzy. 1994. „Dwaj pijarzy Konarscy. Z tajemnic publicystyki politycznej bezkrólewia 1733 roku”. Kwartalnik Historyczny 101, 1: 81–90. ; Dygdała Jerzy. 1994. Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początków bezkrólewia 1733 roku a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej W Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII w. ofiarowane Jerzemu Michalskiemu, 46–54. Wydawnictwo Naukowe Warszawa. ; Dygdała Jerzy. 2002. „Antystanisławowska i prosaska publicystyka doby bezkrólewia”. Kwartalnik Historyczny 109, 2: 41–59. ; Dygdała Jerzy. 2003. „Saskie próby infiltracji środowisk szlacheckich podczas bezkrólewia 1733 roku”. Kwartalnik Historyczny 110, 4: 47–70. ; Dygdała Jerzy. 2004. Przygotowania stronników Stanisława Leszczyńskiego do obrony Rzeczypospolitej w bezkrólewiu 1733 roku. W Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, 44–48. Wydawnictwo Naukowe Olsztyn. ; Dygdała Jerzy. 2009. Rywalizacja dwóch dyplomatów cesarskiego i francuskiego w Polsce 1733 roku – Heinrich Wilhelm von Wilczek i Antoine-Felix de Monti. W Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, 495–512. Kraków Universitas. ; Kriegseisen Wojciech. 1983. „Trzy pisma propagandowe z okresu przedostatniego bezkrólewia”. Kwartalnik Historyczny 90, 4: 809–822. ; Palkij Henryk. 2010. Działania Antoniego S. Dembowskiego, sekretarza króla, wobec Jakuba H. Flemminga, ministra gabinetu Augusta II. W Inter maiestatem ac libertatem. Studia z dziejów nowożytnych dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi, 217–231. Kraków Wydawnictwo Naukowe. ; Staszewski Jacek. 1989. August III Sas. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe. ; Staszewski Jacek. 2005. Wettynowie. Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe. ; Szklarska Ewa. 1986. „Próby pacyfikacji Rzeczypospolitej w latach 1734–1736. Zabiegi o pozyskanie stronników Leszczyńskiego dla obozu Wettyna”. Rocznik Gdański 46, 1: 169–180. ; Szklarska Ewa. 1996. Od Dzikowa do Kargowej. Pierwszy okres działalności konfederacji generalnej przy majestacie Leszczyńskiego. W Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, 141–148. Wydawnictwo Naukowe Olsztyn. ; Szklarska Ewa. 2003. Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733 r. W Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. 2, 561–574. Wydawnictwo Naukowe Toruń. ; Szklarska Ewa. 2003. Od centrum ku peryferiom. Konfederacja warszawska jako narzędzie legitymizacji władzy Augusta III. W Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, 512–522. Kraków Wydawnictwo Naukowe.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

118

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

431

Strona końc.:

451

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:11647 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/118/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/118/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji