RCIN and OZwRCIN projects

Object

Historia filozofii greckiej

Title: Historia filozofii greckiej

Creator:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Date issued/created:

1898-1899

Resource type:

Text

Subtitle:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 7

Description:

II, 223 k. ; 21 x 17 cm ; Maszynopis, rękopis z odręcznymi dopiskami ; Numeracja odrębna dla części 1 i 2. Karty luźne ; 1."Hist.[oria] fil.[ozofii] greckiej I Thales - Sofiści etc. Kurs letni 1898" = Rok akademicki 1898/99, semestr zimowy, historia filozofii greckiej od początku do"atomistyków" (Demokryt) k. I, 1-117 - 1.1.Treść wykładów k. 1-116 - 1.2."Tabl.[ica] synchronistyczna" dotycząca filozofów greckich od Talesa do Platona z lat 630-300 p.n.e. k. 117 ; 2."Historya fil.[ozofii] greckiej II (w epoce rozkwitu) Sofiści, Sokrates, Platon. K.[urs] letni 1899" = Rok akademicki 1898/99, semestr letni. Historia filozofii greckiej od "okresu kosmologicznego" (Diogenes z Apolonii na Krecie) do Platona k. I, 1-106.

Relation:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Detailed Resource Type:

Manuscript (handwriting)

Format:

application/octet-stream

Source:

IFiS PAN, call no. T'R.43-P.2,1 ; IFiS PAN, call no. T'R.44-P.2,2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information