Obiekt

Historia filozofii greckiej

Tytuł: Historia filozofii greckiej

Twórca:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938)

Data wydania/powstania:

1898-1899

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 7

Opis:

II, 223 k. ; 21 x 17 cm ; Numeracja odrębna dla części 1 i 2. Karty luźne ; Maszynopis, rękopis z odręcznymi dopiskami ; 1."Hist.[oria] fil.[ozofii] greckiej I Thales - Sofiści etc. Kurs letni 1898" = Rok akademicki 1898/99, semestr zimowy, historia filozofii greckiej od początku do "atomistyków" (Demokryt) k. I, 1-117 - 1.1.Treść wykładów k. 1-116 - 1.2."Tabl.[ica] synchronistyczna" dotycząca filozofów greckich od Talesa do Platona z lat 630-300 p.n.e. k. 117 ; 2."Historya fil.[ozofii] greckiej II (w epoce rozkwitu) Sofiści, Sokrates, Platon. K.[urs] letni 1899" = Rok akademicki 1898/99, semestr letni. Historia filozofii greckiej od "okresu kosmologicznego" (Diogenes z Apolonii na Krecie) do Platona k. I, 1-106.

Czasopismo/Seria/cykl:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Szczegółowy typ zasobu:

Rękopis (pismo odręczne)

Format:

application/octet-stream

Źródło:

IFiS PAN, sygn. T'R.43-P.2,1 ; IFiS PAN, sygn. T'R.44-P.2,2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Domena Publiczna

Zasady wykorzystania:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitalizacja:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Połączone biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji