Object

Title: Terminologja regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny, zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922 r. ; Terminologia regionalna ziem polskich, uchwalona i polecona przez zjazd geograficzny zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information