RCIN and OZwRCIN projects

Object

Wstęp do psychologii : 1929/30. Wykład dwugodzinny I. II. III. Trymestr

Title: Wstęp do psychologii : 1929/30. Wykład dwugodzinny I. II. III. Trymestr

Creator:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Date issued/created:

1926-1930

Resource type:

Text

Subtitle:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 51

Description:

181 l. ; 17 x 21 cm ; Maszynopis, wycinki ; Po karcie 169, k. 169 a. Karty luźne ; Por. druk. K. Twardowski: O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju. [W:] Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s. 241-265 ; Obejmuje 38 wykładów od 2 października 1929 r. do 26 czerwca 1936 r. ; 1.Plan i zagadnienia wykładów r. k. 1-21 - 2.Treść wykładów k. 20-172 - 3.Rozdziały I-V pracy K. Twardowskiego "O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju", odbitka z "Encyklopedii Wychowawczej" T. 9, z. 1 Warszawa 1913, s. 1-27 wycinki naklejone na 37 kartach - 4."Eksperyment zeznaniowy". Eksperyment psychologiczny przeprowadzony 26 stycznia 1926 r. w ramach ćwiczeń psychologicznych - przebieg i zestawienie wyników k. 173-181.

Relation:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wykłady uniwersyteckie. Uniwersytet Lwowski

Detailed Resource Type:

Manuscript (handwriting)

Format:

application/octet-stream

Source:

IFiS PAN, call no. T'R.71-P.9,1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information