Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metodologia i rozwój systemów informatycznych * Metoda kosztów docelowych w zarządzaniu jakością przedsięwzięć informatycznych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R02P04

Creator:

Dyczkowski, Mirosław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 105-116 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 115-116

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Artykuł przedstawia zastosowanie metody rachunku kosztów docelowych (target casting) w zarządzaniu jakością przedsięwzięć informatycznych. Autor koncentruje się na złożonych przedsięwzięciach związanych z implementowaniem systemów klasy ERP (i ich bezpośredniego otoczenia). Zgodnie z modelem zarządzania takimi przedsięwzięciami przyjętym przez PMI (Project Management Institute), jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest zarządzanie jakością, rozumiane jako spełnianie wymagań uczestników takiego przedsięwzięcia. Realizacja złożonych przedsięwzięć, w tym zapewnienie jakości wiążą się z ponoszeniem znacznych nakładów. Do racjonalizacji tych nakładów w czasie ich planowania oraz realizacji budżetów może - zdaniem autora - przyczynić się zastosowanie w tym procesie metody kosztów docelowych. Poza tym metoda ta może służyć się do precyzyjnego definiowania wymagań jakościowych. a tym samym zapewnienia zgodności wyniku przedsięwzięcia informatycznego z oczekiwaniami jego uczestników.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R02P04

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: