Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metodologia i rozwój systemów informatycznych * Zarządzanie usługami w złożonych systemach informatycznych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R02P05

Creator:

Krajewski, Wiesław (informatyka) ; Kruś, Lech

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 117-124 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 124

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Systemy informatyczne korporacji gospodarczych charakteryzują się naturalnym rozproszeniem wynikającym z rozmieszczenia oddziałów firmy (w wielu miastach, krajach a często na różnych kontynentach), dużą liczbą obiektów, takich jak serwery, stacje robocze, terminale, urządzeń archiwizujących, urządzeń sieciowych i innych, połączonych siecią LAN i WAN, dużą liczbą usług wypełnianych przez system informatyczny. Do sprawnego działania systemu informatycznego niezbędne jest efektywne zarządzanie tymi usługami. Przedmiotem referatu są nowoczesne technologie umożliwiające takie zarządzanie. Przedstawiane są stosowane metody jak i problemy związane z zarządzaniem na przykładzie rodziny produktów oprogramowania Open View .firmy Hewlett-Packard.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R02P05

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: