Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Modele i systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu i technice * Symulacyjny system wspomagania decyzji z inteligentnym modułem planowania eksperymentów

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R05P08

Creator:

Jankowski, Marek ; Łatuszyńska, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 301-314 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 313-314

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule przedstawiono koncepcję symulacyjnego systemu wspomagania decyzji, do którego obok najczęściej wymienianych w literaturze elementów (banku danych, banku metod i banku modeli) proponuje się dołączenie modułu planowania eksperymentów symulacyjnych typu „co będzie gdy", zbudowanego na bazie algorytmu genetycznego. Włączenie metod sztucznej inteligencji do systemu symulacyjnego polega w praktyce na zdefiniowaniu obiektów posiadających właściwości określane przez techniki inteligentne. Takie inteligentne obiekty zwykle potrafią odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy związane z typowymi obiektami symulacyjnymi. Są one umieszczane w systemie symulacyjnym jak każdy inny obiekt i bezpośrednio uczestniczą w procesie symulacji wspomagając jej przebieg. Jako przykład realizacji proponowanej koncepcji autorzy prezentują symulacyjny model systemu wspomagania decyzji zbudowany dla przedsiębiorstwa transportu samochodowego.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R05P08

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: