Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metody i algorytmy obliczeniowe w systemach informatycznych * Algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów doboru trasy pojazdu

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R03P03

Creator:

Sakierski, Radosław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 147-158 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 157-158

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule zawarto propozycję algorytmów: ewolucyjnego oraz hybrydowego zaimplementowanych w środowisku Mat/ab 5.3, które pozwalają na określenie rozwiązania zbliżonego do optymalnego dla dowolnego problemu doboru trasy pojazdu (ang. vehicle routing problem) o dużym stopniu skomplikowania. Ponadto zamieszczona została analiza porównawcza wyników zaproponowanych przez powyższe algorytmy oraz algorytm oszczędności Clarka i Wrighta dla rzeczywistego problemu optymalizacji trasy pojazdu definiującego 37 punktów zapotrzebowania oraz 3 warunki ograniczające.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R03P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: