Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metody i algorytmy obliczeniowe w systemach informatycznych * Algorytmy ewolucyjne w rozwiązywaniu problemów doboru trasy pojazdu

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R03P03

Creator:

Sakierski, Radosław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 147-158 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 157-158

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

W artykule zawarto propozycję algorytmów: ewolucyjnego oraz hybrydowego zaimplementowanych w środowisku Mat/ab 5.3, które pozwalają na określenie rozwiązania zbliżonego do optymalnego dla dowolnego problemu doboru trasy pojazdu (ang. vehicle routing problem) o dużym stopniu skomplikowania. Ponadto zamieszczona została analiza porównawcza wyników zaproponowanych przez powyższe algorytmy oraz algorytm oszczędności Clarka i Wrighta dla rzeczywistego problemu optymalizacji trasy pojazdu definiującego 37 punktów zapotrzebowania oraz 3 warunki ograniczające.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-2001-03-T28R03P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: