Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metodologia i rozwój systemów informatycznych * Wymiarowanie projektów informatycznych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R02P01

Creator:

Szyjewski, Zdzisław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 73-83 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 82-83

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Systemy informatyczne stanowią istotną gałąź działalności gospodarczej zarówno w wymiarze ponoszonych nakładów, jak i obszaru oddziaływania. Znaczenie systemów informatycznych można rozpatrywać w kontekście ponoszonych nakładów inwestycyjnych lub potencjalnych zysków uzyskiwanych z zastosowań tych systemów w przypadku ich pomyślnego ukończenia i wdrożenia do działalności gospodarczej. Statystyki I pokazują, że wiele projektów informatycznych kończy się niepowodzeniem lub zakładane efekty osiągane są w części lub w dłuższym niż przewidywano, okresie czasu. Przyczyny takiego stanu są bardzo złożone i brak jednoznacznych odpowiedzi jakie działania mogą temu przeciwdziałać.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R02P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: