Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Metodologia i rozwój systemów informatycznych * Tendencje rozwojowe gospodarczych systemów informacyjmych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R02P03

Creator:

Dyczkowski, Mirosław ; Dudycz, Helena

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 92-104 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 102-104

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule przedstawiono podstawowe obszary, w których funkcjonują gospodarcze systemy informacyjne (GS!), tj. obszar systemu podstawowego klasy ERP wraz z jego bezpośrednim otoczeniem (rozwiązania klasy CRM. SCM, CIM, komunikacyjne typu B2B, B2C i B2P), obszar systemów informacyjno-decyzyjnych (klasy SIK/EIS i SWD/DSS), obszar systemów wspomagających pracę grupową oraz przepływy pracy i dokumentów (klasy CSCW i WfMS). Na tej bazie zaprezentowano najważniejsze tendencje rozwojowe związane ze wskazanymi klasami rozwiązań: rozszerzania funkcjonalności systemu podstawowego i jego bezpośredniego otoczenia (systemy EERP), pełnego włączania GSJ „ w nurt" nowej gospodarki sieciowej (systemy eERP) i przekształcania „biernych" systemów w warianty „aktywne", w pełni wspierające wszystkich uczestników obrotu gospodarczego (systemy @ERP).

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R02P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: