Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Modele i systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu i technice * System wspomagania decyzji wyboru metody redukcji emisji S02 w skali regionu

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R05P05

Creator:

Kałuszko, Andrzej ; Holnicki, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 261-276 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 276

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule przedstawiono system wspomagania decyzji dotyczący wyboru optymalnej strategii inwestowania w technologie ograniczenia emisji S02 w regionie, w wybranej grupie źródeł energetyki zawodowej. Strategia optymalizacji oparta jest na minimalizacji wskaźnika strat środowiskowych, przy ograniczeniach na całkowity, roczny koszt przeprowadzenia operacji, uwzględniający koszty inwestycyjne oraz eksploatację instalowanych technologii odsiarczania spalin. Zaproponowano heurystyczny algorytm alokacji środków oraz optymalnego wyboru technologii odsiarczania spalin w poszczególnych zakładach. Umożliwia on wybór odpowiedniej technologii dla każdej elektrowni, przy równoczesnym uwzględnieniu ograniczeń finansowych. Opracowano implementację komputerową algorytmu, którą testowano na zespole wybranych zakładów energetyki zawodowej w regionie Górnego Śląska„

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R05P05

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: