Object structure
Title:

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych * Modele, metody i systemy informatyczne będące wynikiem prac badawczych KBN * Organizacyjne i softwearowe uwarunkowania jakości i zakresu wdrożeń systemów zintegrowanych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/2001/T28R06P05

Creator:

Drelichowski, Ludosław ; Mowiński, Edmund

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

[6], 356-366 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 366

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W artykule omówiono wielostronne implikacje zapewnienia jakości w opracowaniu i wdrażaniu systemu zintegrowanego realizowanego dla Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA " w Bydgoszczy. Warunkiem sukcesu jest priorytet w podejmowaniu zmian organizacyjnych adekwatnych do zmian zachodzących w otoczeniu. System informatyczny musi w odpowiedniej sekwencji wspomagać zmiany zachodzące w organizacji zapewniając dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji oraz obsługę procesów transakcyjnych uwzględniających obowiązujące rozwiązania prawne.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-2001-03-T28R06P05

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: