Object

Title: O poczytności [poczytalności] karnej Odczyt w Tow.[arzystwie] prawniczym. : Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Prawniczego we Lwowie 25 marca 1899 r.

This page uses 'cookies'. More information