RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W sprawie klasyfikacyi poglądów na wzajemny stosunek duszy i ciała (P.[olskie] T.[owarzystwo] filozof.[iczne] 21/XI 908) : Odczyt wygłoszony na siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 21 listopada 1908 r.

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information