Object structure
Title:

Społeczne aspekty humanizacji pracy i organizacji: materiały na konferencję * Postawy pracowników terenowej administracji państwowej wobec pracy - zagadnienia wybrane

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/1976/P20

Creator:

Habuda, Ludwik

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1976

Description:

22 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 21-22

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Równolegle z postępującą mechanizacją, automatyzacją i komputeryzacją procesów zarządzania wzrasta także rola, jak się to zwykło niejednokrotnie określać, tzw. czynnika ludzkiego w zarządzaniu. Wydaje się nawet, iż można mówić o pewnej tendencji do przesuwania się głównego nurtu rozważań z zakresu organizacji 1 zarządzania z problematyki technicznej, ekonomicznej i prawnej w kierunku zagadnień socjologicznych, psychologicznych i innych związanych z człowiekiem jako takim.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1976-02-P20

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: