Object structure
Title:

Społeczne aspekty humanizacji pracy i organizacji: materiały na konferencję * Humanizacja pracy a ruchomy czas pracy

Subtitle:

Książka = Book ; KS/2/1976/P26

Creator:

Wilencewicz, Stanisław

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1976

Description:

4 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 4

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W rozważaniach nad wyżej wymienionym tematem warto na wstępie zwrócić uwagę.że oba. człony, zarówno humanizacja pracy jak i czas pracy są pojęciami złożonymi,związanymi z pojęciem pracy i humanizmu,stanowiącymi przedmiot badań interdyscyplinarnych Nie wchodząc zatem w zawiłe i nie zawsze owocne rozważania terminologiczne dla niniejszego komunikatu wystarczy ogólne ·stwierdzenie, że humanizację pracy określa się zazwyczaj,jako reakcję społeczną na narastanie negatywnych zjawisk ubocznych postępu: technicznego, społecznego, organizacyjnego, a w szczególności społecznego podziału pracy i stosunków międzyludzkich.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1976-02-P26

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: