Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Problemy optymalizacji i algorytmy ich rozwiązywania * Zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej w elastycznych i zintegrowanych komputerowych systemach produkcji

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R02P01

Creator:

Słomiński, Leon

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 48-58 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 58

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Dokonano przeglądu najważniejszych cech elastycznych systemów produkcji (ES~) i zintegrowanych komputerowych systemów produkcji(ZKSP) z punktu widzenia tych elementów, które można uznać za najbardziej chłonne na wykorzystanie modeli, metod i algorytmów optymalizacji dyskretnej. Okazuje się,że szczególną rolę mogą odgrywać modele optymalizacji dyskretnej w: przygotowaniu ogólnego projektu rozmieszczenia elementów systemu,analizie przepływu strumieni materialnych i informacyjnych,opracowywaniu harmonogramów przedsięwzięć w długim, średnim i krótkim horyzontach czasu, wspomaganiu podsystemów CAD użytych do projektowania elementów i układów w 2- i 3-wymiarowej przestrzeni. Na prostych przykładach pokazano, że do rozwiązywania tych zadań przy użyciu metod optymalizacji konieczne są algorytmy o bardzo małej złożoności obliczeniowej (co najwyżej o nakładzie obliczeń O(n2),przy czym n - rozmiar zadania) i to pod warunkiem, że będą realizowane na maszynach o bardzo dużej mocy obliczeniowej ,na przykład na maszynach równoległych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R02P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: