Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Problemy optymalizacji i algorytmy ich rozwiązywania * Badania nad metodami rozwiązywania pewnej klasy dużych nieliniowych zadań binarnych - analiza problemu i wstępne eksperymenty

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R02P02

Creator:

Lubicz, Marek

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 59-68 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 67

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Przedstawiono wyniki wstępnych prac badawczych w zakresie zastosowania metod optymalizacji dyskretnej do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych Międzyoperacyjnej Statystycznej Kontroli Jakości. Zbadano efektywność algorytmu addytywnego Balasa, wybranych metod linearyzacji i agregacji ograniczeń oraz wybranych algorytmów heurystycznych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R02P02

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: