Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Optymalizacja w transporcie * Rozmyte zagadnienie transportowe z kryterium czasu

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R03P02

Creator:

Chanas, Stefan

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 116-123 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 123

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Rozpatrzono klasyczne zagadnienie transportowe z kryterium wąskiego gardła. Przyjęto, że czasy przewozu na poszczególnych połączeniach transportowych nie są stałe lecz są niemalejącymi funkcjami wielkości przewożonego ładunku. Założono również, że popyty i podaże są zadane w formie liczb rozmytych, tzn. mogą być naruszane w zakresie pewnych tolerancji z malejącym stopniem satysfakcji. Problem polega na wyznaczaniu planu przewozów minimalizującego najdłuższy czas przewozu i maksymalizującego łączny stopień spełnienia nieostrych wymogów związanych z podażami oraz popytami.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R03P02

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: