Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Harmonogramowanie * Algorytmy aproksymacyjne dla problemu 1jrj,[qjj]C max ze zmiennymi czasami wykonywania zadań

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R04P03

Creator:

Nowicki, Eugeniusz

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 185-194 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 193-194

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy bada się jednomaszynowy problem szeregowania niepodzielnych zadań z niezerowymi moment.ami gotowości i tzw. końcówkami. Przyjmuje się, że czas wykonywania zadania można zmieniać w pewnym przedziale oraz że koszt. wykonywania zadania jest liniową funkcją tego czasu. Stawia się problem wyboru kolejności wykonywania zadań oraz ich czasów, tak by minimalizować globalny koszt, będący sumą dwóch składników: kosztu związanego z czasem zakończenia wykonywania wszystkich zadań i sumarycznego kosztu wykonywania zadań. Do rozwiązania tego problemu proponuje się algorytm aproksymacyjny i przeprowadza analizę eksperymentalna na wielu losowo wybranych przykładach.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R04P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: