Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Harmonogramowanie * Algorytmy aproksymacyjne dla problemu 1jrj,[qjj]C max ze zmiennymi czasami wykonywania zadań

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R04P03

Creator:

Nowicki, Eugeniusz

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 185-194 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 193-194

Type of object:

Książka/Rozdział

Abstract:

W pracy bada się jednomaszynowy problem szeregowania niepodzielnych zadań z niezerowymi moment.ami gotowości i tzw. końcówkami. Przyjmuje się, że czas wykonywania zadania można zmieniać w pewnym przedziale oraz że koszt. wykonywania zadania jest liniową funkcją tego czasu. Stawia się problem wyboru kolejności wykonywania zadań oraz ich czasów, tak by minimalizować globalny koszt, będący sumą dwóch składników: kosztu związanego z czasem zakończenia wykonywania wszystkich zadań i sumarycznego kosztu wykonywania zadań. Do rozwiązania tego problemu proponuje się algorytm aproksymacyjny i przeprowadza analizę eksperymentalna na wielu losowo wybranych przykładach.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Source:

KS-1989-03-R04P03

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: