Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Optymalizacja struktur * Komputerowa statystyczna analiza niezawodności na podstawie danych z różnych warunków eksploatacyjnych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R05P04

Creator:

Rudnicki, Jerzy ; Gątarek, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 253-265 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 265

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy omówiona jest · metoda statystycznej analizy niezawodności na podstawie danych zebranych w niejednorodnych warunkach. Do opisu zastosowano model regresji wykładniczej, w którym wpływ nieznanych warunków eksploatacji charakteryzowany jest przez pewną liczbę parametrów, Przedstawiony jest algorytm estymacji parametrów modelu, oceny średniego czasu poprawnej pracy, oceny istotności wpływu warunków eksploatacji na niezawodność obiektów oraz metoda porównywania niezawodności dwóch grup obiektów.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R05P04

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: