Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 2: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Systemy planowania i prognozowania * Analiza możliwości minimalizacji stanu zadłużenia z wykorzystaniem prognoz kursów walutowych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/4/1989/R07P02

Creator:

Lewandowska, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[2], 406-414 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 414

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Niniejsza praca poświęcona będzie zagadnieniu analizy możliwości minimalizacji zadłużenia kraju przy wykorzystaniu prognoz kursów walutowych. Jak wiadomo od załamania systemu z Bretton Woods /system stałych kursów walutowych/ w 1973 roku, kursy walutowe najważniejszych walut świata charakteryzują się stosunkowo dużą zmiennością. Ich analiza wskazuje jednak na występowanie pewnych prawidłowości w czasie. Stwarza to możliwość wykorzystania relacji kursowych do minimalizacji stanu zadłużenia w chwili końcowej założonego okresu czasu. Zakładamy przy tym, że wierzyciele będą skłonni uwzględnić spłaty długu w wielkości i o strukturze walutowej określonej przez ·kraj dłużniczy.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-04-R07P02

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: