Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 2: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Systemy wspomagające zarządzanie * Komputerowy model sfery zarządzania przedsiębiorstwem do wspomagania analiz systemowych

Subtitle:

Książka = Book ; KS/4/1989/R08P01

Creator:

Michalewski, Edward ; Markiewicz, Robert ; Ostrowski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[2], 508-517 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 516-517

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Przedstawiono ogólne zarysy metodyki wspomaganej komputerowo analizy diagnostycznej systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Bardziej szczegółowo omówiono model badanego obiektu, zaznaczając problemy związane z jego z budowaniem. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje realizowalność tego modelu na bazie techniki mikrokomputerowej. Dlatego zagadnieniu opracowania mikrokomputerowego modelu poświęcono odrębny rozdział. Przy tej okazji przedstawiono budowę opracowanej dla potrzeb pakietu oryginalnej Bazy Danych.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-04-R08P01

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: